CHM Maskin AB
Joelsgatan 18, 382 34 Nybro
Tel. 0481-103 06, Fax 0481-180 44
e-post: chm.maskin@telia.com
www.chmmaskin.se

© CHM Maskin AB

Svenska English

MASKINTYPER

CHM:s produktion spänner över ett brett område. Vi har under åren tillverkat maskiner med stor teknisk variation. Förutom nedanstående exempel arbetar vi även med hydraulik, pneumatik, olika typer av styrsystem och servomotorer.

V Å R  B R E D D  S O M  M E K A N I S K  V E R K S T A D

• servicearbeten
• reparationer
• legoarbeten
• konstruktion
• enkel- och flerspindliga borr- och fräsmaskiner
• enkel- och flerspindliga kap- och klyvsågar
• limbord, limhjul och limpressar
• rullbanor, bandtransportörer och kedjetransportörer
• portalrobotar och hanteringssystem
• på och avplockare - vakuum-/gripklo
• monterings-/avsyningslinjer
• vridare, vändare och lägesställare
• automatiska inmatningsmagasin
• prototypframtagning m.m.

Alla maskiner som är utvecklade och ombyggda av CHM Maskin levereras med fullständig teknisk dokumentation och CE-märkning.

 

maskintyper